Informujemy, że zwycięzcą ogłoszonego przez nas konkursu ofert na dostawę roślin miododajnych, związanego z realizacją zadania „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, jest Gospodaarstwo Szkółkarskie Bogdan PIECH z Końskowoli. Serdecznie gratulujemy!

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Piknik ekologiczny Zdrowe rośliny, źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zapraszamy do składania ofert na rośliny miododajne. Podczas ich oceny będzie brana pod uwagę cena sadzonek roślin oraz ich parametr wielkościowy w momencie zakupu roślin. Konkurs dotyczy sadzonek wieloletnich roślin i krzewów miododajnych:

1.      Werbena patagońska – 150 szt.

2.      Słoneczniczek (odmiana Double Whammy)– 328 szt.

3.      Lawenda (odmiana Hidcote Blue) – 120 szt.

4.      Kalaminta (odmiana Blue Cloud oraz Mervelette White) – 200 szt.

5.      Krwawnik (odmiana Cerise Queen) – 500 szt.

6.      Cebule roślin kwiatowych (kosaciec syberyjski odmiana Shaker’s Prayer lub Silver Edge) – 100 szt.

Termin realizacji zadania: 22 października 2020 roku. Termin nadsyłania ofert: 16 października 2020 roku, godz. 10.00.

W związku z planowaną realizacją zadania „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, otrzymaliśmy oferty na sklad i druk albumu.  

Ogłaszamy, że konkurs ofert wygrało Studio Graficzne Wzór z Lublina. Gratulujemy i zapraszamy do współrpacy!

W związku z planowaną realizacją zadania „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ogłosiliśmy konkurs na produkty reklamowe. 

Konkurs ofert wygrała Hurtownia Reklamowa Rzym z Lublina. Serdecznie gratulujemy!

W związku z planowaną realizacją zadania „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, otrzymaliśmy oferty cenowe dotyczące nakręcenia filmu z około trzygodzinnego Pikniku, który odbędzie się w systemie rotacyjnym (dozwolonym przepisami w okresie epidemicznym) w dniu 22. października w Lublinie przy siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Film, skierowany do szerokiego grona odbiorców, będzie miał na celu upowszechnianie wiedzy związanej z uprawą kwietnych łąk, zdrowiem roślin, ochroną zapylaczy, zachowaniem bioróżnorodności oraz edukację zachęcającą do proekologicznej aktywności w tym zakresie. 

Ogłaszamy, że konkurs ofert wygrał "Kurier Lubelski". Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!