Zgodnie ze Statutem nasze Stowarzyszenie jest zobowiązane corocznie do końca czerwca zorganizować Walne Zebranie Członków w celu dopełnienia obowiązujących formalności. W bieżącym roku zebranie odbędzie się w środę 29. czerwca. Zebranie ma charakter zamknięty. Krótką relację przedstawimy za kilka dni.