Nasze Stowarzyszenie otrzymało zaproszenie z Dzwonnicy Kultury działającej przy Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym do uczestnictwa w Eco Festiwalu „Czysty Kazimierz”. W programie imprezy są: wiosenne sprzątanie Kazimierza, tworzenie łąki kwietnej, nasadzenia miododajnych roślin na skwerku miejskim, wystawa „Wiślana Odyseja”, koncert "Labracadabrador" oraz ekowarsztaty i stoiska organizacji oraz przedsiębiorców, którym działania proekologiczne leżą na sercu i dla których są pasją, sposobem na życie, stylem bycia. Początek imprezy o godzinie 10,00. Podczas Festiwalu reprezentować nas będzie Słowiański Gród. Więcej informacji o Festiwalu można odnaleźć można pod adresem: 

https://www.facebook.com/events/1444284436002524/

Serdecznie zapraszamy!

P.S. Impreza zbiega się z Międzynarodowym Dniem Ziemi (ang. Earth Day), w ramach którego w wielu krajach świata prowadzone są akcje promowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem Planety. W 2009 roku dzień 22 kwietnia został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Pierwsze obchody odbyły się w roku 2010.