"Staropolskim obyczajem

Dobrej szynki życzym, z jajem,

Dyngusa bardzo mokrego 

I zdrowia jak najlepszego!"

Radosnego Alleluja życzy Państwu

Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna"