Informujemy, że konkurs ofert ogłoszony w dniu 14. listopada b.r., dotyczący realizacji wybranych działań w ramach zadania "Jak segregować odpady? Studenci udzielą porady", dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, wygrała firma Polska Press Sp. z o.o. Oddział  w Lublinie. Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!

W związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Jak segregować odpady? Studenci udzielą porady” dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zapraszamy do składania ofert cenowych  na realizację wybranych działań tegoż zadania. Zakładamy, że dzięki realizacji przedsięwzięcia zostaną osiągnięte następujące efekty: a) ekologiczny: podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami, inspirowanie do praktycznych  działań na rzecz ochrony środowiska, b) rzeczowy: nakręcenie sześciu (3-4 minutowych) filmów promujących prawidłowe segregowanie odpadów komunalnych, które udostępniane będą na YouTube, serwisach społecznościowych i stronach internetowych.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie przez oferty cenowej łącznie na: 

  1. Opracowanie scenariusza oraz wytycznych związanych z reżyserią i produkcją filmów (dotyczących m.in. scenografii i oświetlenia, doboru aktorów, dźwięku).
  2. Nakręcenie filmów i ich montaż. Obsługa medialna zapewniająca szeroką dystrybucję.
  3. Działania promocyjne w serwisie  Facebook.

Warunki, które powinny być spełnione przez Oferentów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wszystkich założeń zadania to:

  • Co najmniej 15 letnie doświadczenie Oferenta w rynku medialnym
  • Zabezpieczenie sprzętowe pozwalające na nakręcenie materiału filmowego w jakości 4K (co najmniej dwie kamery + aparaty filmowe)
  • Gwarancja emisji materiału filmowego w co najmniej siedmiu portalach internetowych, posiadających minimum 1 mln unikalnych użytkowników (UU) w minimum pięciu polskich województwach. Dodatkowym atutem będzie  emisja materiałów filmowych w większej liczbie portali posiadających minimum 1 mln UU, obejmujących swym zasięgiem teren kolejnych województw.
  • Możliwość rejestracji materiału w 120 FPS.
  • Posiadanie drona z  możliwością nagrywania w rozdzielczości 4K.
  • Co najmniej 10 letnie doświadczenie w realizacji i tworzeniu filmów reklamowych oraz produkcji telewizyjnych.

Termin realizacji wszystkich założeń projektu to 15. grudnia 2019 r.

Termin nadsyłania ofert na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. to poniedziałek 18. listopada 2019 r., godzina 18,00.

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wspólnie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urzędem Miejskim w Zamościu organizują Wojewódzki Finał XIX Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.
Odbędzie się on w dniu 3 sierpnia 2019 roku (sobota) na placu przy Pałacu Zamoyskich w Zamościu, przy ul. Akademickiej.
Zgłoszenie udziału w konkursie należy skierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin nadsyłania zgłoszeń to 17 lipca 2019 roku. Udzial w roli Gościa imprezy jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

W dniach 9-10 września przedstawiciele Stowarzyszenia Ekolubelszczyzna mieli przyjemność wziąć udział w konferencji Regional and Economic Diplomacy Summit 2019. Warszawski szczyt był wyjątkową okazją do spotkania decydentów szczebla regionalnego i krajowego, ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także w stowarzyszonych ośrodkach analitycznych, uczelniach i podmiotach sektora prywatnego. Głównym celem konferencji było uwypuklenie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju społeczności lokalnych. Zwrócono uwagę na potencjał dyplomacji regionalnej jako integralnej części stosunków międzynarodowych. Prowadzone debaty oparte były na kompleksowym podejściu do zagadnień związanych z dyplomacją regionalną, gospodarczą i naukową. Dodatkowym celem szczytu była również promocja przedsiębiorczości w relacjach między regionami i społecznościami lokalnymi. Skuteczna koordynacja działań podejmowanych w celu promowania gospodarki narodowej na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy stwarza bowiem warunki dla udanej ekspansji, a tym samym wzmacnia konkurencyjność gospodarczą. 

W tym roku V Kongres Klastrów Polskich był wydarzeniem towarzyszącym konferencji. Związek Pracodawców Klastry Polskie pełnił rolę partnera honorowego szczytu. Udział w debatach Kongresu był wyjątkowo istotny dla przedstawicieli Stowarzyszenia Ekolubelszczyzna, jako że stwarzał okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z działalnością klastrową. Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu („Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?”) dało impuls do debaty między innymi na temat współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, a także w tzw. inteligentnych specjalizacjach. Prowadzone dyskusje i prelekcje podsumować można stwierdzeniem, iż klastry ze względu na swoją naturę mają w sobie znaczny potencjał do stanowienia kluczowego czynnika dynamicznego wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności.

Szczególnym wydarzeniem Kongresu było przyznanie statusów Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) jedenastu polskim klastrom. Dziewięć z nich odnowiło swój status, dwa uzyskały go po raz pierwszy. Wszystkim laureatom konkursu na KKK serdecznie gratulujemy!!! 

Opracowała Katarzyna Smoleń

W poniedziałek 17. czerwca b.r. odbyło się tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna”, o randze wyborczego. Po udzieleniu skwitowania Zarządu za rok 2018 i dokonaniu wyboru władz na nową kadencję 2019-2023, uczestnicy Zebrania celebrowali rozpoczęcie 13. roku działalności Stowarzyszenia oraz ustalali plany działania w najbliższych miesiącach i latach. Skład Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-23 jest następujący: prezes Zarządu – Barbara Szymoniuk, wiceprezesi- Danuta Smoleń i Artur Tymiński, skarbnik – Justyna Siwiela-Tomaszczyk, sekretarz - Monika Sak-Skowron oraz członek – Teresa Borzęcka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodnicząca – Małgorzata Ciosmak, sekretarz – Witold Nydza, członek – Sławomir Chmiel. Wszystkich Członków Stowarzyszenia, którzy chciałyby się zapoznać z dokumentacją Zebrania: protokołem i uchwałami, zapraszam do naszego Biura po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.

W imieniu społeczności Stowarzyszenia serdecznie gratuluję wybranym osobom! W imieniu wybranych dziękuję za okazane nam zaufanie! Serdecznie dziękuję wszystkim Członkom i Sympatykom naszej Organizacji za dotychczasową współpracę i zapraszam do jej kontynuacji!

Barbara Szymoniuk, prezes